Napisz do nas : radeckaart@interia.pl

Polskie Rękodzieło

SYLWIA RADECKA RADECKA ART uzyskała prawo uży­wa­nia znaku
Pol­skie rękodzieło/Polish hand­made
w kat­e­gorii: METAL CLAY
jako wyraz uzna­nia dla walorów este­ty­cznych
i wysok­iej jakości wykony­wanych przez nią przedmiotów.ph2

Comments are closed.

Współpraca

Brocante

Społeczność

Newsletter